Audyt SEO

Przeprowadzanie audytu SEO jest usługą polegającą na wydaniu zaleceń, uwag, a także porad odnoszących się do analizowanej strony internetowej, umieszczonych w dokumencie będącym efektem końcowym audytu. Zalecenia, uwagi i porady powstałe na etapie prowadzenia audytu SEO są następnie wykorzystywane w pracy programistów, osób redagujących informacje na stronę w taki sposób, by efekty ich działań dawały jeszcze lepsze rezultaty w postaci poprawnego SEO.

Co to jest audyt SEO online 

Z reguły cele audytu SEO są do siebie zbliżone, niezależnie od tego dla jakiego typu strony przeprowadzano usługę. Można wśród nich wymienić:

  • analizę pod kątem SEO wszelkich elementów znajdujących się na danej stronie;
  • oszacowanie elementów SEO pod kątem optymalizacji, a także dostosowania ważnych elementów pod SEO;
  • przedstawienie zarówno mocnych, jak i słabych stron działań optymalizacyjnych dla witryny;
  • udzielenie porad dotyczących polepszenia optymalizacji wybranych elementów na stronie;
  • wskazanie trudności mogących pojawić się w pracy webmasterów przy dostosowywaniu witryny do utworzonych zaleceń.

Poprawna optymalizacja strony jest istotna ze względu na to, że wyszukiwarka Google coraz więcej uwagi kieruje na dostosowywanie witryn do użytkowników, jak i robotów mających za zadanie indeksowanie. By strona internetowa mogła być uznana za responsywną dla osoby z niej korzystającej, a także dla robota, należy ją przystosować do najbardziej aktualnych tendencji związanych z użytkowaniem, jak również do zaleceń skierowanych na pracę webmasterów przy uwzględnianiu funkcjonowania wyszukiwarki Google. 

Kiedy warto wykonać audyt SEO online?

Można wskazać kilka zasadniczych sytuacji, w których powinna zostać podjęta decyzja o przeprowadzeniu audytu SEO, są to:

  1. Tworzenie strony internetowej

Kiedy w planach jest utworzenie witryny internetowej, korzystnym krokiem będzie pokazanie projektu specjaliście zajmującemu się SEO. Dzięki temu pomysł na stronę może zostać uzupełniony o przydatne wskazówki do wykorzystania przez webmasterów. Pozwoli to w trakcie kodowania strony skorzystać z szans, które przyczynią się do lepszej optymalizacji witryny, jak i nie popełnić błędów, które w późniejszym czasie mogą wymagać poprawek.

Prowadzenie tego typu audytu jest dość skomplikowanym działaniem, ponieważ często materiały, na których opiera się osoba od SEO nie są możliwe do weryfikacji przez konkretne narzędzia na tym etapie zaawansowania budowania strony. Wówczas specjalista SEO ma przed sobą naprawdę trudne zadanie.

Nie jest możliwe, by przeprowadzenie audytu dla projektu graficznego strony było darmowe, ponieważ nie ma dostępnych narzędzi, które mogłyby analizować makietę pod kątem szans i zagrożeń dla witryny. Dlatego audyt powinien zostać zlecony odpowiedniej osobie lub wykonany samodzielnie.

Zlecenie audytu na tym etapie prac nad witryną jest niezwykle potrzebne, by uchronić się przed różnymi późniejszymi trudnościami, które mogą się pojawić oraz powodować konieczność dodatkowej pracy nad nimi.

  1. Utworzenie strony internetowej

Często dochodzi do sytuacji, w której specjaliście od SEO pokazywana jest już utworzona witryna w celu wykonania dla niej audytu. Wówczas uwagi z reguły dotyczą zauważenia głównych trudności, np. dotyczących meta znaczników lub słów kluczowych.

Audyt strony, która została dopiero co przygotowana, najczęściej jest prowadzony głównie w oparciu o kwestie techniczne, które mogą zostać wykorzystane przez zamawiającego od razu lub po przeprowadzeniu kolejnych internetowych działań promocyjnych.

Można stwierdzić, że zazwyczaj zrobienie audytu dla gotowej witryny w Polsce jest tylko zamówieniem usługi dla zasady, ponieważ zamawiający z reguły na tym etapie nie ma już w budżecie przewidzianym na stronę wolnych środków na to, by wprowadzić ewentualne zaproponowane modyfikacje.

Natomiast w przypadku, kiedy właściciel strony wie, że po otrzymaniu dokumentu z audytu SEO uwagi, które zostaną w nim zawarte będą możliwe do wprowadzenia ich w życie, by korzystniej promować stronę w Internecie, zamówienie takiej usługi jest sensowne i warto się na nie zdecydować. 

Do przeprowadzenia audytu można również spróbować podejść samodzielnie korzystając z pomocy, która jest zawarta w tym artykule lub wykorzystując inne wsparcie przydatne przy działaniach tego typu.

  1. Czas wprowadzania kluczowych zmian

Tak naprawdę można zdecydować się wielokrotnie na audyty SEO dotyczące wprowadzania priorytetowych zmian. W większości wypadków usługa audytu jest wykonywana przed wprowadzeniem czołowych zmian, a kolejno po ich wprowadzeniu. 

Z reguły audyt stron internetowych jest zamawiany w czasie zmiany wyglądy witryny na nowy. Często dochodzi wówczas do zmian w strukturze strony w taki sposób, by była bardziej odpowiednia w zestawieniu ze zmianami zachodzącymi w firmie. Są również sytuacje, kiedy właściciel strony decyduje się na zmianę domeny lub połączenie kilku witryn w jedną.

Wówczas audyt jest prowadzony z ukierunkowaniem na znalezienie szans, zagrożeń oraz analizowanie słów kluczowych możliwych do zastosowania w celu poprawienia Pozycji strony w wynikach wyszukiwania. Audyt prowadzony pod tymi kątami będzie bardziej dotyczył fragmentu strony niż całości.

Do osiągnięcia celu można skorzystać z kilku narzędzi pomocnych w badaniu części strony lub tylko słów kluczowych. Ponownie, audyt można także spróbować przeprowadzić samodzielnie.

  1. Eliminowanie zagrożeń

Witryna przechodzi przez różne momenty funkcjonowania. Może zdarzyć się tak, że podjęcie nie do końca przemyślanych decyzji w związku z jej elementami poskutkuje ukaraniem ze strony wyszukiwarki. Kara może być związana z treściami, linkami przychodzącymi lub zgłoszeniem jakiegoś problemu.

W takim przypadku audyt SEO online będzie zamieniony na badanie oraz działania prowadzące do wyeliminowania trudności. Może zostać na przykład wykonana analiza treści witryny i następnie przygotowane zalecenia dotyczące ich ulepszenia lub przeprowadzone diagnozowanie strony i pozbycie się źródła, jak i skutków włamania do witryny.

Dużo można dowiedzieć się z analizy SEO, jednak z reguły rezultat prac prowadzonych na tym etapie nie jest ujety w dokument.

  1. Zmiana agencji lub specjalisty SEO, rozpoczęcie nowych działań

Z reguły, kiedy dochodzi do zmiany firmy lub osoby, która była odpowiedzialna za pozycjonowanie lub promocję w Internecie, należy dokonać sprawdzenia poprawności poprzednich działań. Najbardziej istotna jest weryfikacja tego, czy wcześniej obrana strategia sprawdzała się, a także czy jej zaplanowanie obejmowało dłuższy okres czasu.

Początek promowania witryny w Internecie powinien być powiązany z dobrze sformułowaną strategią, przed którą miał miejsce audyt SEO dotyczący strony, działań konkurencji, jak i wszelkich kwestii przydatnych w późniejszym działaniu.

Kiedy mowa w wymienionej sytuacji o audycie SEO, głównie chodzi o badanie konkurencji, analizowanie widoczności witryny w wyszukiwarce. Badanie może być także skupione na samej stronie. Audyt SEO strony związany z wystąpieniem tej sytuacji jest na ogół najbardziej całościowy, gdyż jest to wtedy szczególnie wskazane.

Momenty, w których powinna zapaść decyzja o przeprowadzeniu audytu SEO można by wymieniać dalej, jednak te powyższe mogą być potraktowane jako najważniejsze, spośród dających sposobność do zamówienia usługi specjalisty SEO.

Korzyści z wykorzystania audytu SEO

Praca specjalisty SEO, który wykonuje audyt strony internetowej, jest bardzo różnorodna i służy realizacji wielu zadań, które ostatecznie powinny przyczynić się do wzmocnienia pozycji rynkowej zleceniodawcy. W celu znalezienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu witryny, które mają niekorzystny wpływ na pozycję w wynikach wyszukiwania Google, dokonywana jest analiza On-Site i Off-Site. Audyt daje możliwość wprowadzenia nowych działań, które będą sprzyjać lepszemu pozycjonowaniu.

Skontaktowanie się z agencją marketingową Seo-Web Poland we Wrocławiu będzie dobrym posunięciem w sytuacji, jeśli zauważyłeś mniejszy ruch na stronie lub wyniki pozycjonowania strony nie są takie, jakich oczekujesz. 

Audyt SEO strony jest niezwykle istotnym działaniem w kierunku polepszenia efektów promowania każdej strony internetowej. Za jego sprawą możliwe staje się wyciągnięcie odpowiednich wniosków i dążenie do znacząco lepszych efektów pozycjonowania w wynikach wyszukiwania.

Audyt SEO cena 

Czas, który jest potrzebny na przeprowadzenie audytu SEO wynosi zwykle od kilku do kilkunastu dni roboczych, a jest to uwarunkowane objętością strony internetowej. Z kolei cena wykonania analizy także nie jest całkowicie określona, ponieważ koreluje z wieloma czynnikami, np.: ilością promowanych słów kluczowych lub, jak ma to miejsce w przypadku wskazywania czasu pracy nad audytem, objętością strony. Ponadto warto zaznaczyć, że istotne jest również indywidualne podejście do każdego zlecenia. 

Agencja Seo-Web Poland od wielu lat świadczy usługi audytu SEO w przystępnej cenie, pozwalając klientom na uzyskanie dobrych pozycji w naturalnych wynikach wyszukiwania i uzyskanie strategicznej przewagi nad konkurentami w całej Polsce lub w wybranym regionie.

Zadzwoń do nas i dowiedz się, jak działa optymalizacja stron ,co jest promowaniem strony w Google i jaka jest cena na pozycjonowanie stron.