Digital Design Agency

We have an
eye for design.

Things we've made

Marketing cyfrowy

Agencja marketingowa specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu strategii promocji biznesu w Internecie. Ta procedura nazywa się marketingiem cyfrowym, a jej wynikiem jest:

wzrost liczby wniosków i wzrost sprzedaży;
zwiększenie świadomości marki;
obniżenie kosztów kampanii reklamowej;
zwiększenie zasięgu grupy docelowej;
wzmocnienie prestiżu i atrakcyjności marki.
Firma marketingowa Seo-Web Poland zajmuje czołową pozycję w tym segmencie rynku nie tylko we Wrocławiu, ale w całej Polsce. Nasz marketing internetowy ma na celu ciągłe doskonalenie wskaźników efektywności prowadzenia biznesu w Internecie i pozwala osiągnąć zamierzone cele w jak najkrótszym czasie.

Kompleksowy marketing internetowy

Zintegrowany marketing internetowy obejmuje trzy główne usługi:

Kompleksowa promocja strony internetowej. Na tym etapie marketing cyfrowy realizowany jest w formie optymalizacji SEO zasobu internetowego i obejmuje następujące działania:
analiza sklepów internetowych konkurencji wraz z późniejszymi analizami i rekomendacjami;
zbieranie i tworzenie listy kluczowych zapytań, za pomocą których witryna będzie promowana;
wypełnienie zasobu wysokiej jakości treściami tekstowymi i graficznymi od prawdziwych profesjonalistów w swojej dziedzinie;
optymalizacja wewnętrzna i zewnętrzna za pomocą różnych narzędzi.
Reklama kontekstowa. Marketing cyfrowy w tym przypadku realizowany jest poprzez umieszczanie reklam na firmowej stronie klienta w wynikach wyszukiwania. Przy odpowiednim ustawieniu takiej kampanii reklamowej efektem usługi marketingowej jest wzrost współczynnika konwersji, czyli stosunku wyświetleń reklamy do liczby kliknięć.
Promocja w sieciach społecznościowych. W tym przypadku agencja internetowa promuje konta marek i projektów ogólnie w sieciach społecznościowych i tworzy różne systemy przyciągania klientów.

Firma marketingowa Seo-Web Poland ma własną strategię osiągnięcia wszystkich powyższych celów, która obejmuje następujące kroki:

przygotowanie. Na tym etapie marketing cyfrowy sprowadza się do analizy grupy docelowej i osiągnięć konkurencji, badania dynamiki popytu konsumenckiego, a także szeregu innych działań analitycznych, które ukształtują ogólny obraz w danej niszy biznesowej;
wyznaczanie celów i termin ich osiągnięcia. Na podstawie danych uzyskanych w poprzednim etapie, a także przebiegu rozwoju określonego przez przedsiębiorcę, agencja internetowa tworzy liczbowe wskaźniki, które należy osiągnąć i ogłasza przybliżony czas ich realizacji;
tworzenie planu. Marketing cyfrowy to na tym etapie partnerstwa sporządzenie szczegółowego planu, który jasno określa główne działania i rezultaty, do których mają doprowadzić. Na podstawie tego planu powstaje zadanie techniczne, które zostaje przekazane specjalistom zajmującym się optymalizacją SEO, konfiguracją reklamy kontekstowej i promocją marki w sieciach społecznościowych;
optymalizacja. Usługi marketingowe w tym przypadku wyrażają się w formie kontroli nad pracą wszystkich specjalistów, ponieważ zintegrowany marketing internetowy implikuje spójność i organizację działań we wszystkich kierunkach, co pozwala osiągnąć maksymalny efekt z tej procedury;
analiza pośrednia, która pozwala, jeśli to konieczne, na dokonanie szybkich korekt działań w tym lub innym kierunku. Wynika to z faktu, że na etapie planowania prawie niemożliwe jest przewidzenie wszystkich niuansów związanych ze skuteczną optymalizacją biznesu w Internecie i jego dalszym rozwojem;
wsparcie. Marketing internetowy to nie tylko rozwój i popularyzacja marki w Internecie, ale także dalsza praca nad utrzymaniem osiągniętych pozycji. W przeciwnym razie istnieje duże prawdopodobieństwo, że firma „ześlizgnie się” do poziomu podstawowego.
Marketing cyfrowy to złożony proces, który wymaga szczególnej uwagi i koordynacji działań wszystkich zaangażowanych w niego osób.

Współpraca z firmą marketingową

Nasza agencja marketingowa świadczy pełen zakres usług związanych z promocją Twojej firmy w Internecie. Specjaliści naszej firmy stale poszerzają swoją wiedzę i starają się szybko zastosować ją w praktyce. Dlatego digital marketing od naszej agencji pozwala osiągnąć zamierzone rezultaty w rekordowym czasie.

Wciąż masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami w dowolny dogodny dla Ciebie sposób. Nasz konsultant udzieli wszelkich informacji, którymi jesteś zainteresowany i pomoże w wyborze strategii rozwoju Twojego biznesu w Internecie, w zależności od Twoich celów i specyfiki promowanego produktu.

Our Clients

We partner up and colloborate with innovative companies from all over the world.

What clients say.

„I would have never got where I am right now were it not for the Vision. They made all my wishes come true.“

A. Smith
Vision - Digital Design Agency